BỘ GTVT XIN GÓP Ý DỰ THẢO PHẠT TIỀN NGƯỜI ĐI XE MÁY CÓ CỒN TRONG MÁU

01-01-1970
BỘ GTVT XIN GÓP Ý DỰ THẢO PHẠT TIỀN NGƯỜI ĐI XE MÁY CÓ CỒN TRONG MÁU

Quy định trên nếu được thông qua sẽ tuyệt đối hóa nguyên tắc "đã uống rượu bia, không lái xe", đồng thời chính thức đưa Việt Nam gia nhập những nước xử phạt tài xế (cả xe máy lẫn ôtô) có nồng độ cồn lớn hơn 0.

Hiện nay, luật và các nghị định hiện hành mới chỉ quy định xử phạt người điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở. Hành vi này bị phạt 1-2 triệu đồng và tước bằng lái xe 1-3 tháng. Như vậy, người lái xe máy vẫn được phép uống rượu bia lái xe nếu lượng cồn chưa vượt ngưỡng.

Ngoài bổ sung mức phạt trên, mỗi cấp độ vi phạm về nồng độ cồn của người đi xe máy đều được đề xuất tăng mức phạt tiền lên gấp 2 đến 4 lần so với nghị định hiện hành.

Cụ thể, nếu nồng độ cồn đo được từ 50 mg đến 80 mg/100 ml máu thì mức phạt là 4-5 triệu đồng (hiện tại chỉ phạt 1-2 triệu đồng), tước bằng lái xe 16-18 tháng (hiện tại tước bằng lái xe 1-3 tháng).

Tăng mức phạt tiền từ 3-4 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng nếu người đi xe máy trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu (hoặc 0,4 mg/l khí thở). Hành vi này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng thay vì 3-5 tháng như hiện tại.

Phạt tài xế ôtô say xỉn đến 40 triệu đồng
Việc tăng mức phạt cũng được đề xuất với tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, tăng mức phạt 2-3 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng với hành vi điều khiển ôtô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Tăng thời gian tước bằng lái xe lên 10-12 tháng so với 1-3 tháng như hiện nay.

Tăng mức phạt tiền 7-8 triệu đồng lên 16-18 triệu đồng với hành vi điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở. Tước bằng lái xe 16-18 tháng so với 3-5 tháng như hiện nay.

Với mức vi phạm cao nhất (nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở), tài xế ôtô có thể chịu mức phạt 30-40 triệu đồng thay vì 16-18 triệu đồng như hiện nay, đồng thời tước bằng lái 22-24 tháng thay cho 4-6 tháng.